Løsninger

For å kunne bli et fremgangsrikt kjøkken som daglig produserer og leverer trygg og næringsriktig mat, krever planlegging og struktur. Med et samlet virksomhetssystem har man kommet langt der alle kan finne nødvendig og kvalitetssikret informasjon. Bygg opp og kvalitetssikre kjøkkenets menyer med nærings- og kostnadsberegnede oppskrifter.

• Bygg opp en kvalitetssikret en oppsriftsdatabase og hent inspirasjon fra denne til kjøkkenets menyplanlegging.
• Kostnad- og næringberegn kjøkkenets oppskrifter og menyer
• Skriv ut korrekte og informative etiketter med bl.a. ingrediensinnhold, næringsinnhold og allergener
• Følg opp med rapporter, statistikker og utskrifter av bl.a. oppskrifter, matretter, menyer og etiketter

Alt på samme plass gir full kontroll

Ved at alle prosesser i tiltakskjeden kvalitetssikres, kan tid spares og feilinnkjøp og dermed svinn minskes. Etabler full kostnadskontroll i hele tiltakskjeden fra innkjøp fra dine leverandører og fram til maten blir servert. Skap et felles grunnlag for virksomheten selv om personallet byttes og trender forandres. 

Tilpass etter din egen organisasjon

Basert på organisasjonens ønsker og behov kan virksomhetssystemet videreutvikles i takt med tiden. Med ulike tilleggsfunsjoner vil ytterligere bidra til å realisere målsettingen om et fremgangsrikt kjøkken.

Kontakt oss

  • Kontakt vår herlige gjeng
  • Skap et fremgangsrikt kjøkken med oss

Vi skaper forutsetningene for at kjøkkenet skal kunne produsere og servere trygg og næringsriktig mat til alle.