Sykehus

Et godt og tilpasset måltid øker både trivsel og muligheten til å bli raskere frisk. Derfor er det ekstra viktig at de syke får i seg næringsriktige måltider de kan og vil spise opp. På et sykehus er omsetning av pasienter som kommer og går høy. Og dette krever stor fleksibilitet, og at det skal være enkelt å servere rett mat til rett pasient.

Enkle bestillinger


Det må være raskt og enkelt å legge inn bestillinger på en avdeling. Fleksible bestillingsmetoder bidrar til å redusere personaladministrasjonen. Basert på avdelingens tekniske muligheter kan enten pasienten selv eller personalet bestille mat via en applikasjon eller webbside som sendes direkte til kjøkkenet for produksjon.
For å unngå lange bestillingslister kan menyen grupperes etter for eksempel kosttyper, konsistens m.m. for at det skal bli færre alternativ som gjør bestillingen enklere. For å redusere administrasjonen ytterligere kan samme meny benyttes for ulike serveringsett som brettservering, gruppe og matboks.

Sikkerhet


På et sykehus finnes det mange som ikke kan spise vanlig mat på grunn av allergier, samt tygge- og svelgeproblemer. Derfor er det ekstremt viktig at rett pasient får rett mat. Få ut tydelige etiketter med navn, sengeplass, eventuelle allergier og konsistenstilpasning for å gjøre det lettere for personalet under servering av maten.

Effektiv produksjon

Forenkle bemanningen i kjøkkenet ved å kunne legge til produksjonsdager for kaldmat i systemet. Få tydelige produksjonsunderlag med næringsberegnede oppskrifter. Ha all informasjon samlet på samme plass for å gjøre det enklere ved personalendringer.
For kjøleskap med oppbevaring av matbokser på omsorgsavdelingen registreres det for hver gang en matboks tas ut fra kjøleskapet. Når det nærmer seg tomt i kjøleskapet skapes det automatisk en ny bestilling og sendes kjøkkenet, slik at det alltid skal finnes matbokser tilgjengelig for pasienter som kommer og går.

Reduser matsvinnet


Det kan være en utfordring å redusere matsvinnet på et sykehus. Ved å få tydelige produksjonsunderlag som oppdateres løpet av dagen, får kjøkkenet bedre tid på seg til å vite mengde mat som må produseres. Ved å gi pasienten valgmuligheter på hva de kan og vil spise er det flere som spiser opp maten istedenfor at den blir kastet.
Ved bestillingslister basert på oppskrifter som skal tilberedes og en tydelig lagerstyring der en bestilling legges opp basert på minilageret, vil det alltid finnes rett mengde ingredienser.

Servering av sikre måltider har aldri vært enklere.

Vi hjelper dere til å kunne servere gode og tilrettelagte måltider etter pasientens behov.

Vi skaper forutsetningene for produksjon og servering av rett mat til alle.