Eldreomsorg

Innenfor eldreomsorgen og hjemmetjenesten står Norge for store utfordringer når det gjelder underernæring og en voksende eldre befolkningsdel. At måltidene innenfor dette området utformes på et fleksibelt sett utifra de eldres individuelle behov og ønskemål er av størst vekt. Det å kunne gjøre enkle, smidige bestillinger uten å legge ned tid på manuelt arbeid er viktig fremover.

Reduser det administrative arbeidet


Det administrative arbeidet tar mye tid. Men ved hjelp av våre digitale IT systemer er det mulig å redusere dette betraktelig. Vi har funksjoner som genererer matboksetiketter med detaljert informasjon som bl.a. næring og innholdsfortegnelse. Disse funksjonene gjelder for både varm- og kaldproduksjon. Kjørelister kan hentes frem med rett kjørerekkefølge for hver enkelt matlevering. Det er også mulig å jobbe med stående bestillinger.

Utover dette finnes funksjoner som webbaserte bestillinger via personregister til kjøkkenet, matbokser og personlige næringsanalyser og mye mer. Innkomne bestillinger fra enhetene skaper siden automatisk underlag for innkjøp, distribusjon og produksjon i kjøkkenet. Det som bestilles genererer også fakturaunderlag og ulike typer statistikk.

Hva betyr det for de eldre?


Forskning viser at økt innflytelse og flere valg blant eldre gir større appetitt og dermed også livskvalitet. Gjennom våre applikasjoner på mobiler og nettbrett kan eldre mennesker være mer involvert og selvstendige når det kommer til matrelaterte valg. Det er enkelt for dem å velge mellom forskjellige alternativer, justere disse daglig, ukentlig eller ha stående retter.

Følg opp deres kostnader


Få full oversikt over hele arbeidsflyten i kjøkkenet som alt fra økonomi, svinn, kostnader og næringsberegning. Få en helhet i kjøkkenet uberørt av personalendringer eller antall spisegjester samt leverte porsjoner til hjemmetjenesten.

 

Reduser deres administrative arbeid allerede nå.

Vi hjelper dere med å redusere underernæringen og øke variasjonen på en enkel måte.

Vi skaper forutsetningene for produksjon og servering av rett mat til alle.