Matilda

MITEN Matilda TOIMII?

Matilda on järjestelmä seutukunnille, vanhustenhuollolle, kotipalveluille, esikouluille ja kouluille, joka käsittelee tehokkaasti monitahoisia prosesseja kuten kylmäruokatuotanto, eväslaatikot, jakelu, varastokäsittely ja paljon muuta.

Matilda on järjestelmä maakunnille, vanhusten hoitopalveluille, kotipalveluille sekä varhaiskasvatukselle. Matildan vahvuuksiin kuuluu mm. monimutkaiset työnkulut kuten kylmäruokatuotannon, aterianpakkaustuotannon, jakelun, varastonhallinnan sekä paljon muuta. Järjestelmää käytetään verkon yli, hosting-ympäristössä tai oman installaation kautta.

Selkeää tietoa samassa paikassa

Matildan avulla useat keittiön prosessit helpottuvat, aina suunnittelusta, laskennasta, hankinnasta tuotantoon, toimitukseen ja laskutukseen. Toiveisiinne sekä teknillisiin mahdollisuuksiinne perustuvan tilaustavan avulla, Matilda helpottaa ruoantilaustanne. Pitämällä huolta, siitä että keittiöt tilaavat oikean määrän ruokaa vähennätte kustannuksianne sekä hävikkiänne. Vältätte manuaalista työtä tulostamalla etiketit oikealla tiedolla tilauksen perusteella. Ajurilistat sekä henkilörekisterit auttavat teitä tehostamaan ruoantoimitustanne, jotta ruokavieraanne saavat oikeat ruoat.

Matildan avulla tuotannonsuunnittelunne yksinkertaistuu. Järjestelmä helpottaa tuotannon määrän sekä hinta- ja ympäristövaikutuksen hallintaa. Myös ravintoaineiden analysointi helpottuu. Ennusteiden ja oikeiden tilausten avulla järjestelmä laskee elintarviketilausten, tuotannon sekä toimituksen määrän. Sujuvalla varastonhallinnalla saatte selkeitä poimintalistoja ja voitte asettaa varastojen minimi sekä maksimi rajat, jotta varastonne elintarvikemäärä pysyy optimaalisena.

Muuta kuin pelkkä ateriasuunnittelujärjestelmä

Säästäkää aikaa sekä välttäkää manuaalista työtä integroimalla Matilda taloushallinta- ja tilastojärjestelmiinne. Helposti tulostettavien tilasto- sekä seurantaraporttien avulla tavoitteiden asettaminen ja seuranta helpottuu.

Valitsette itse mitkä toiminnot tarvitsette ateriatoimintanne tehostamiseen. Päivittämällä sopimuksenne voitte myöhemmin helposti lisätä toiminnallisuutta järjestelmäänne. 

Helpottamalla työnkulukanne, toimintanne tehostuu

Ilmainen demo sekä parhaimmat vinkkimme työnkulkunne tehostamiseksi.

Luomme edellytykset sille, että jokaiselle tarjotaan oikeanlaista ruokaa.