Mashie

MITEN Mashie TOIMII?

Mashie on toiminnanohjausjärjestelmä kouluille, esikouluille, vanhustenhuollolle ja ravintoloille, jotka haluavat tehostaa toimintaansa, vähentää manuaalista työtä ja säästää aikaa muuhun tekemiseen.

Mashie on tuotannonohjausjärjestelmä kouluille, esikouluille, vanhusten hoidolle sekä ravintoloille toiminnan tehostamiseksi, manuaalisen työn vähentämiskeksi sekä ajan säästämiseksi. Sisään kirjautumalla verkon kautta, järjestelmä on aina ulottuvillanne.

Selkeää tietoa yhdessä paikassa

Mashien avulla saatte ruokalistanne, tuotantonne ja seurantaanne samasta paikasta. Näin vähennätte manuaalista työtä, aina suunnittelusta laadukkaan ruoan tuotantoon. Ravinto sekä kustannuslaskennalla takaatte reseptipankkinne sekä ruokalistasuunnittelunne laatu. Merkitsemällä ruoat sisällysluettelolla, ravinnolla sekä allergeeneilla tarjoatte maukkaan ruoan ohella myös turvallista ruokaa.  

Järjestelmästä saatavat ostos- sekä tuotantopohjat takaavat, että tilaamanne ruoka on määrältä oikea. Näin vältytte ostos- sekä tuotantovirheiltä ja säästätte rahaa sekä ympäristöä. Mittaamalla sekä seuraamalla hävikkiänne voitte vähentää omaa ympäristövaikutustanne. Reseptien sekä ruokalistojen ympäristövaikutuslaskennan avulla helpotatte ympäristöystävällisen ruoan valintaa ja edistätte omaa ympäristötyötänne. Järjestelmä auttaa teitä asettamaan selkeät tavoitteet, jotta voitte yhdessä ottaa esille toimintaanne sopivat parannustoimenpiteet. Julkaisemalla ruokalistanne esim. kotisivullanne, sovelluksessa tai tv-ruudulla esittelette helposti päivän ja viikon ruoat ruokavieraillenne.

Muuta kuin pelkkä ateriasuunnittelujärjestelmä

Mashie on enemmän kuin pelkkä ateriasuunnittelujärjestelmä sillä se tukee koko ateriatuotannon. Järjestelmä luo yhteisen ja kokonaisvaltaisen tuen koko organisaatiolle ja sen työntekijöille päivittäisessä ruoan tuotannossa. Mashien avulla toimintaa mitataa, kehitetään ja sille voidaan asettaa selkeitä tavoitteita. Helposti tulostettavien raporttien avulla saatte selkeän yleiskatsauksen organisaatiostanne, joka helpottaa työnkulun seurantaa. Mashien voi myös integroida toisiin järjestelmiin esim. talous- tai tilastojärjestelmiin, mikä vähentää manuaalista työtä ja säästää aikaa. 

Selkeällä kokonaisuudella, organisaationne on riippumaton henkilökuntamuutoksista sekä henkilökohtaisista osaamisista. Luokaa selkeä kokonaisuus, joka on riippumaton henkilökuntamuutoksista sekä henkilökohtaisesta osaamisesta. Mashie vapauttaa arvokasta aikaa, jota voidaan käyttää hyvän ruoan valmistukseen. Verkkopohjaisen järjestelmän avulla tietonne ovat aina käden ulottuvilla.

Organisaation tarpeiden ja toiveiden perusteella voitte yhdistää perustoiminnallisuuden muihin laajennuksiin, jotta asianmukaisen ruoan tarjoilu helpottuisi.

 

Haluatteko tehostaa keittiötänne?

Ilmainen demo sekä parhaat vinkkimme tavoitteenne saavuttamiseksi.

Luomme edellytykset sille, että jokaiselle tarjotaan oikeanlaista ruokaa.