Alla item

PERUS

Perusosio on organisaatiosi perusta, kun ammattimaisia aterioita suunnitellaan.

TUOTANTO

Varmista että jokainen vaihe tuotannossa huomioi erityisruokavalion tarpeet ja että lähtevän ruoan toimitus toimii optimaalisesti.

INVENTAARIO

Ota koko organisaation inventaario haltuun.

HÄVIKINHALLINTA

Ota hävikki haltuun, mittaamalla hävikkiä ja luomalla parannusehdotuksia raporttien perusteella.

RUOKALISTA-JULKAISU

Julkaise ruokalistanne ruokailijoidenne kotisivulla, mobiilisovelluksessa tai infonäytöllä

TILAUS

Tee tilaaminen helpoksi asiakkaillenne ja tehosta keittiön työnkulku.

TILAUS KOTI

Ota vaivattomasti tilauksia vastaan ja toimita oikea annos, oikealle asiakkaalle, oikeaan aikaan, ilman käsinkirjoitettuja tilauksia keittiöön.

RESEPTIJULKAISU

Anna muiden löytää reseptinne netistä ja houkuttele myös muita kokeilemaan reseptejänne.

Inspiraatio-resepti

Esittele tuotteenne oikealle, päivittäin inspiroivilla resepteillä ruokia tuottavalle kohderyhmälle, suoraan järjestelmästä.

Perus

Perusosio on organisaationne perusta, kun suunnitellaan ammattimaisia aterioita.

TUOTANTO

Varmista että jokainen vaihe tuotannossa huomioi erityisruokavalion tarpeet ja että lähtevän ruoan toimitus toimii optimaalisesti.