Måltidskunskap

För skola och förskola

Kursen riktar sig till dig som serverar måltider, är pedagog eller på något annat sätt är med vid måltidssituationer inom förskola eller skola. Måltiderna är en viktig del av barnens vardag, och på denna kurs får du möjligheten att höja din egen kompetens inom området.

Kursens innehåll

  • Måltider och kultur
  • Matsal och omgivning
  • Personalens roll
  • Måltidsordning

För äldreomsorg och hemtjänst

Kursen riktar sig till dig som beställer eller serverar mat inom äldreomsorgen eller hemtjänsten. Måltider är en viktig del av de äldres vardag, och på denna kurs får du möjlighet att höja din egen kompetens inom området.

Kursens innehåll

  • Måltider och kultur
  • Olika koster
  • Matsal och omgivning
  • Personalens roll
  • Måltidsordning

Ni är även välkomna att hyra in våra föreläsare och ha kursen hos er. Kursen ni önskar kan då också anpassas efter just era önskemål och behov. För mer information kontakta  info@mashie.se

Vi skapar förutsättningarna för att ni ska kunna servera rätt mat för alla.