Livsmedelssäkerhet

Säker mat är ett gemensamt ansvar för alla som på något sätt hanterar eller serverar mat. Alla som arbetar professionellt med mat såsom produktion/tillagning, servering, försäljning av mat till andra mm, lyder under Livsmedelslagen. Lagen ställer krav på att all personal ska utbildas i livsmedelshygien.

Kursen går igenom de grundläggande och mest centrala principer inom livsmedelssäkerhet och riktar sig i första hand till dig som har behov av en första introduktion i ämnet livsmedelssäkerhet.

Kursens innehåll

  • Livsmedelssäkerhet – en del i att erbjuda bra måltider
  • Risker med mat
  • Faror och smittkällor i köket
  • Matförgiftningar – vilka mikroorganismer ligger bakom?
  • Hygienisk livsmedelshantering och riskeliminering
  • Personlig hygien
  • Kritiska punkter vid matlagning och servering
  • Lagstiftning och tillsyn
  • Egenkontrollprogram och HACCP

Ni är även välkomna att hyra in våra föreläsare och ha kursen hos er. Kursen ni önskar kan då också anpassas efter just era önskemål och behov. För mer information kontakta  info@mashie.se

Vi skapar förutsättningarna för att ni ska kunna servera rätt mat för alla.