5 VIHJETTÄ RUOKAHÄVIKIN MITTAAMISEEN

Vähentäkää ruokahävikkiänne mittaamalla. Ruokahävikkiä voidaan vähentää huomattavasti lyhyessä ajassa asettamalla selkeitä tavoitteita, mittaamalla ja luomalla toimintasuunnitelma. Tässä on viisi parasta vihjettämme, joiden avulla onnistutte hävikinmittauksessanne.

5 VIHJETTÄ RUOKAHÄVIKIN MITTAAMISEEN

1. Mitatkaa ruokahävikki koko tuotantoprosessissanne

Mitatkaa hävikki kaikissa ateriaprosessin vaiheissa, voidaksenne jatkossa tehdä parannuksia, tulee ensin olla konkreettisia lukuja, jotta vertaaminen on mahdollista.

Keittiöhävikki

  • Varastointihävikki
  • Valmisteluhävikki
  • Valmistushävikki

Tarjoiluhävikki

Lautashävikki

Yksi vihje on, että kaikille hävikkityypille on oma astiansa, merkitkää astia selvästi, jotta kaikki huomaavat merkinnän. Näin on helpompaa erottaa eri hävikkilajit.

2. Mitatkaa ruokahävikkiä jatkuvasti

Mitatkaa ruokahävikkiä jatkuvasti saadaksenne realistisen yleiskuvan ja huomataksenne mitkä ruokalajit tai ruokalajiyhdistelmät aiheuttavat enemmän tai vähemmän hävikkiä.

3. Luokaa hävikkianalyysi

Tehkää hävikkianalyysi mittausten pohjalta, jotta saatte kokonaiskuvan siitä, missä kohdissa organisaatiota erityyppisiä hävikkejä on raportoitu ja mitä se tarkoittaa organisaatiolle kokonaisuudessaan ja keittiöittäin.

Määritelläksenne hävikkiosuuden ruokailijaa kohden, tarvitaan tieto kunkin päivän ruokailijamäärästä. Tarkkailkaa kulutettujen lautasten määrää tarjoilupaikalla ennen ja jälkeen ruokailun, tai laskekaa tiskistä tulevien lautasten määrä.

4. Asettakaa tavoitteita

Asettakaa yhteisiä tavoitteita saadaksenne kaikki keittiöt työskentelemään samaa tavoitetta kohti. Asettakaa kohtuullisia tavoitteita, jotka motivoivat hyvään työskentelyyn, osatavoitteet voivat olla hyödyllisiä, jotta kattavat ja pitkäjänteiset tavoitteet olisivat helpommin ymmärrettävissä. Tavoitteen tulee olla mitattavissa ja aikaan sidottu, jotta voitte määritellä koska tavoite on saavutettu.

5. Sitouttakaa henkilökunta

Huolehtikaa siitä, että kaikki ovat sitoutuneita ja mukana matkassa, ilman henkilökunnan sitoutuneisuutta emme voi onnistua projektissa. Huolehtikaa siitä, että kaikki ovat motivoituneita sekä omaavat onnistumiseen tarvittavat taidot ja välineet. Muistakaa myös juhlia ja kehua toisianne hyvän työn ja sitoutumisen johdosta, usein matka kohti tavoitetta on tärkeämpi kuin itse lopputulos.

 

Takaisin